Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8174 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2725 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2466 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3652 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1578 8%
Počet hlasujúcich: 18595

Gréckokatolícki kňazi na východnom Slovensku


Hľadám

Volám sa Rudo Pavlovič. Pochádzam z gréckokatolíckeho kňazského rodu, z ktorého pochádza aj Alexander Pavlovič, gréckokatolícky kňaz, rusínsky národný buditeľ. Do pripravovanej knihy o tomto rode hľadám akékoľvek informácie, hlavne však ohľadom Alexandra Pavloviča (osobné dokumenty, fotografie, novinové výstrižky, iné artefakty, dobové fotografie rodnej obce Šarišské Čierne, prípadne akékoľvek maľby z tejto obce, ďalej z obcí Beloveža, Chmeľová, Ortutová, Svidník. Zároveň hľadám akékoľvek informácie a fotografie o gréckokatolíckych kňazoch a ich rodinných príslušníkoch pôsobiacich na východnom Slovensku do začiatku 20.storočia. Som ochotný ponúknuté artefakty aj odkúpiť. Bližšie informácie o mne aj na www.pavlovics.com Kontakt: r.pavlovic0@gmail.com

Kontakt