Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Šiesti už odvolili


Šiesti „zahraniční“ Slováci už využili možnosť voľby poštou pre júnové voľby poslancov Národnej rady SR. Svoje volebné rozhodnutie zaslali petržalskému úradu v návratnej obálke, pričom v piatich prípadoch ide o Slovákov, ktorí sú prihlásení na pobyt v susednej Českej republike a jeden list bol odoslaný zo Švajčiarska. Voľbu poštou môžu využiť voliči, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí zo študijných či pracovných dôvodov, alebo sú v cudzine prihlásení na trvalý pobyt. Miestny úrad poslal do zahraničia celkom 881 doporučených zásielok s hlasovacími lístkami kandidujúcich politických strán a hnutí. „Zahraniční“ voliči musia svoje volebné rozhodnutie zaslať petržalskému úradu do 11. júna. Volebné rozhodnutia doručené po tomto termíne nebudú započítané do výsledkov parlamentných volieb.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

lsls : 12.05.2010