Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

881 doporučených zásielok


Petržalský miestny úrad zaslal 881 doporučených zásielok voličom, ktorí chcú využiť voľbu poštou pri júnových parlamentných voľbách. Najviac, 585 listových zásielok smeruje do členských štátov Európskej únie, 190 k „zahraničným Slovákom“, ktorí budú môcť voliť zo susednej Českej republiky a 106 listov bude doručených voličom v zámorí. Celkové náklady na zaslanie doporučených listov sa dostali na úroveň 4.453 EUR. Každý list obsahuje poučenie o spôsobe voľby, hlasovacie lístky kandidujúcich politických strán, hnutí a návratnú obálku. Poštovné za zaslanie spiatočnej obálky s výsledkom hlasovania ide na vrub voliča.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

sal : 07.05.2010