Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

565 voličov zo zahraničia


Petržalský miestny úrad dnes (26. apríl) oficiálne uzatvoril osobitný zoznam voličov, ktorí budú môcť v júnových parlamentných voľbách využiť volebné právo priamo zo zahraničia.

Celkovo bolo zaevidovaných 565 žiadostí “zahraničných” Slovákov o umožnenie voľby poštou, pričom v porovnaní s rokom 2006 je to pokles o 76 voličov. Ide o potenciálnych voličov, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt v cudzine.

Na druhej strane, takmer dvojtretinový nárast bol zaznamenaný pri žiadostiach Petržalčanov, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti, ale dlhodobo sa zdržiavajú v zahraničí (napr. študijný pobyt, stáž, pracovné povinností a pod.). Ide o 316 žiadostí Petržalčanov, ktoré miestny úrad prijal najneskôr 23. apríla t.r. poštou, alebo v elektronickej podobe – mailom.

Najviac žiadostí bolo doručených zo susednej Českej republiky, Nemecka, Veľkej Británie a Írska. Zvýšený záujem o účasť vo voľbách bol taktiež z USA, Kanady a Austrálie. Naopak, najmenej žiadostí prišlo z krajín Južnej Ameriky a Afriky.

Petržalský úrad musel v 23 prípadoch žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu voličov zamietnuť. Dotknutí voliči totiž nesplnili zákonné podmienky a úradu nepredložili nevyhnutné dokumenty – fotokópiu cestovného dokladu či osvedčenia o štátnom občianstve. Žiadateľov, ktorí mali žiadosť neúplnú, úrad obratom vyzval na doloženie potrebných dokladov. Túto možnosť využili 11 “zahraniční” Slováci a boli dodatočne zaradení do zoznamu.

Miestny úrad zašle do 8. mája na kontaktnú adresu voliča obálku, ktorá obsahuje poučenie o spôsobe hlasovania, hlasovacie lístky a návratnú obálku s heslom “VOĽBA POŠTOU”. Volič musí svoje volebné rozhodnutie zaslať poštou tak, aby volebná obálka bola doručená petržalskému úradu najneskôr 11. júna.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

sal : 26.04.2010