Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Hlasy treba odovzdať do 11. júna


Hlas zo zahraničia musí prísť na adresu Miestneho úradu v Petržalke najneskôr posledný pracovný deň predo dňom volieb - teda v piatok 11.júna. Podľa adresy odosielateľa sa v osobitnom zozname žiadateľov zakrúžkuje meno voliča, tajnosť hlasovania je však podľa zapisovateľky Ústrednej volebnej komisie Lívie Škultéyovej, samozrejme, zaručená.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

08.04.2010