Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Lídrom SZSZ zostáva Vladimír Skalský


Svetové združenie Slovákov v zahraničí bude aj v nasledujúcich troch rokoch viesť Vladimír Skalský. Na predsedníckom poste ho počas tohto víkendu potvrdila vyše stovka delegátov III. valného zhromaždenia SZSZ. Tí sa na ňom po troch rokoch zišli v Bratislave.

Skalský po svojom znovuzvolení povedal, že sa chce sústrediť na lepšiu komunikáciu s členskou základňou, projekty prijímania televízneho a rozhlasového vysielania do zahraničia, ako aj spružnenie volebného zákona vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Ako priblížil, dôležitou zmenou bude vytvorenie inštitútu regionálnych tajomníkov. ”Prinesú do našej práce priamy kontakt s členskými organizáciami, zvlášť v regiónoch v zámorí,” predstavil svoju víziu staronový predseda. Akcentovať chce Skalský aj spoluprácu s médiami, medzi iným na projekt zabezpečenia dostupnosti vysielania Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu pre Slovákov v zahraničí. ”Ide o projekt dodávky dotovaných prijímačov pre individuálny príjem pre jednotlivých Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí o to prejavia záujem,” konkretizoval s tým, že sa na tom dohodli s Ministerstvom kultúry SR. Ako doplnil, týmto spôsobom sa vyhnú problémom v súvislosti s autorskými právami, ktoré v minulosti komplikovali takéto riešenie.

V legislatívnej oblasti je pre SZSZ v najbližšom čase prioritou spružnenie volebného zákona. Ten umožňuje voliť Slovákom žijúcim vo svete, no podľa Skalského je súčasný proces odvolenia spoza hraníc príliš komplikovaný, navyše je tam takáto možnosť málo spropagovaná. ”Máme snahu, aby sa volebný zákon modernizoval, napokon aj v záujme občanov, ktorí žijú na Slovensku,” povedal s tým, že v prvej fáze by sa malo umožniť voliť na zastupiteľských úradoch, ale aj tým, ktorí prídu domov na Slovensko. Korešpondenčný spôsob voľby by sa mal podľa neho výrazne zjednodušiť a v dlhodobejšom výhľade by sa mala umožniť voľba prostredníctvom internetu. ”Vytvorilo by to úplne nový komfort pre všetkých občanov SR,” uviedol Skalský s tým, že by sa to odrazilo na vyššej participácii vo voľbách. Za hranicami SR totiž žijú až dva milióny Slovákov, teda prakticky tretina národa.

SZSZ má plány aj na európskej úrovni, pripomenul Skalský, ktorý sa pred niekoľkými týždňami stal podpredsedom organizácie Európania vo svete. Ako uviedol, majú záujem, aby sa po ratifikácii Lisabonskej zmluvy v budúcej štruktúre eurokomisariátov vytvorilo portfólio aj pre problematiku Európanov žijúcich mimo svojej rodnej krajiny, v rámci ktorého by malo ísť o dve politiky pre Európanov žijúcich v iných krajinách EÚ a tých, ktorí žijú v tretích krajinách.

Na aktuálnom stretnutí v Bratislave sa zúčastnil aj podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič. Ten delegátov ubezpečil o tom, že vláda SR bude podporovať združenia Slovákov v zahraničí prostredníctvom grantového systému, pretože ho považuje za najtransparentnejší spôsob podpory aktivít, ktoré vo vzťahu k týmto združeniam uprednostňuje. Ako pre TASR povedala generálna tajomníčka Slovenskej ligy v Amerike Nina Holá, práve cez žiadosti o grant financujú časť svojich aktivít slovenské spolky v USA. Ide pritom prevažne o kultúru. Jej organizácia zatiaľ o žiadne peniaze nežiadala, no plánuje tak urobiť iná, v ktorej je podpredsedníčkou a ktorá pripravuje Festival slovenského dedičstva v štáte New Jersey.

SZSZ vznikla v roku 2002, pričom nadviazala na staršie existujúce zoskupenia, ktoré sa predtým schádzali v rámci Svetového kongresu Slovákov. Ten bol politickou organizáciou, ktorá sa usilovala o demokratický režim a zvrchovanosť na Slovensku. Naproti tomu SZSZ je širšou a v princípe apolitickou organizáciou, ktorá sa usiluje najmä o propagáciu a uchovávanie slovenskej identity vo svete. Združuje vyše 100 spolkov a inštitúcií v 23 krajinách na všetkých kontinentoch.