Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Vláda bude naďalej podporovať Slovákov žijúcich v zahraničí


Vláda SR bude naďalej venovať pozornosť spolupráci so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, a to prioritne prostredníctvom podpory grantového systému. Delegátov III. valného zhromaždenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí o tom  v Bratislave ubezpečil podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.

Ako vicepremiér povedal, vláda grantový systém považuje za najtransparentnejší spôsob podpory aktivít, ktoré vo vzťahu k zahraničným Slovákom uprednostňuje. Ide hlavne o oblasti kultúry, vzdelávania a médií. ”Vždy keď budú zdroje, budeme podporovať aj veľké projekty,” dodal Čaplovič. Za také označil napríklad slovenskú školu a stredisko slovenskej kultúry v Užhorode na Ukrajine. Tamojšia škola pre slovenské deti má byť už čoskoro dokončená. Takisto spomenul 330.000 eur (10 miliónov Sk) vyčlenených na Slovenský dom v maďarskej obci Mlynky a 200.000 eur (6 miliónov Sk), ktoré pôjdu na gymnázium v Báčskom Petrovci v srbskej Vojvodine.

Podpredseda vlády prítomných informoval aj o tom, že slovenský parlament tento mesiac prijal správu o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí. Z nej je zrejmé, že mimo hraníc SR pôsobia viac ako dva milióny osôb slovenského pôvodu. Uplynulý rok nepriniesol výraznejšie zmeny v počtoch Slovákov žijúcich v zahraničí, avšak v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy sa Slováci začali vracať z niektorých krajín do vlasti. Slováci žijúci v zahraničí získali minulý rok na podporu svojich aktivít 1,3 milióna eur (40 miliónov Sk). O dotácie v celkovej hodnote 4,1 milióna eur (124,6 milióna Sk) požiadali krajania z 27 štátov vrátane Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Medzirezortná komisia odporučila prideliť financie z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) 536 z predložených 847 žiadostí.

Dušan Čaplovič označil spoluprácu SR so SZSZ za racionálnu, no zároveň pripustil, že nebola celkom optimálna. ”Mala svoje medzery, treba ich odstraňovať a hľadať nové formy spolupráce,” povedal. Zahraniční Slováci sa tento víkend stretávajú v Bratislave, aby si zvolili členov orgánov SZSZ, vrátane predsedu. Tým je v súčasnosti Vladimír Skalský. Tiež prerokujú správu o činnosti združenia a jeho jednotlivých pracovných skupín. Valné zhromaždenie SZSZ sa koná každé tri roky. Výsledky volieb budú známe v nedeľu 1. novembra.