Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Štokholm hostil Európanov vo svete


Európska diaspóra chce eurokomisára

Štvrť storočia svojej činnosti oslávila na zasadnutí v Štokholme 14.-15. mája, krátko pred začiatkom švédskeho predsedníctva v Rade EÚ, organizácia Európania vo Svete – Europeans Throughout the World (ETTW – www.euromonde.org). Členmi ETTW je 14 strešných organizácií jednotlivých európskych diaspór, medzi nimi nechýba ani Svetové združenie Slovákov v zahraničí , ktoré do ETTW vstúpilo hneď po rozšírení EÚ o desať krajín vrátane Slovenska v roku 2004. Ďalšie diaspóry prevažne ešte k svojej strešnej organizácii iba smerujú. Organizácia Európania vo svete, ktorej predsedá poslanec a bývalý predseda Európskeho parlamentu, podpredseda Strany európskych socialistov Enrique Barón Crespo, prijala na svojom zasadnutí zásadný dokument, nazvaný Štokholmské odporúčania. V ňom pripomína, že v Európskej únii žije 60 až 80 miliónov občanov v inom štáte, než je krajina ich pôvodu, čo zodpovedá veľkému členskému štátu EÚ. Ďalšie desiatky miliónov Európanov žijú za hranicami EÚ, najviac v USA. To sú dôvody, prečo ETTW žiada prikladať tejto otázke na európskej úrovni omnoho väčšiu váhu. Podľa odporúčaní by túto problematiku mal dostať na starosť konkrétny člen Európskej komisie, mala by vzniknúť agentúra pre Európanov vo svete so zodpovedajúcim rozpočtom, a európskym občanom, žijúcim za hranicami krajiny svojho pôvodu, by mal byť garantovaný celý rad práv, vrátane volebného. Umožnené by im malo byť aj viacnásobné občianstvo, garantované sociálne práva, napĺňané ich potreby v oblasti vzdelávania.

V zahraničí žijú podľa oficiálnych odhadov slovenskej vlády viac než dva milióny Slovákov, čo je prakticky tretina slovenského národa. Slováci teda patria k národom, ktoré sú po svete najviac rozptýlené, hoci prím v tomto smere hrajú Íri, tiež zastúpení v ETTW, ktorých žije v zahraničí 70 miliónov, z toho 40 miliónov v USA. Pre Slovákov sú preto aktivity v tomto smere veľmi zaujímavé.

Členovia ETTW rokovali v Štokholme v sídle delegácie Európskej komisie, vo švédskom parlamente ich prijali predsedníčka výboru pre európske záležitosti Anna Kinberg Batra a viceministerka pre európske záležitosti Maria Asenius.

Enrique Barón Crespo im predostrel Štokholmské odporúčania a požiadal ich o zaradenie týchto otázok do agendy švédskeho predsedníctva. Odporúčania odovzdá delegácia ETTW aj predsedovi Európskej komisie Josému Manuelovi Barrosovi a predsedovi Európskeho parlamentu Hans-Gertovi Pöetteringovi.

V odporúčaniach sa uvádza, že občania EÚ by mali mať právo voliť v krajine svojho pôvodu, a to prostredníctvom splnomocnenia, pošty alebo elektronického volebného mechanizmu. Do budúcnosti by mal byť preferovanou formou internet. Slovensko podobne ako Česko umožňuje voľby poštou, mechanizmus Slováci v zahraničí kritizujú ako príliš zložitý. Úpravy v jednotlivých štátoch sú rôzne. Vo voľbách do Európskej komisie by mali mať občania EÚ právo rozhodnúť sa, či chcú využiť svoje právo v krajine, kde žijú, alebo v krajine pôvodu. Podľa Štokholmských odporúčaní by mali štáty umožniť Európanom vo svete získanie viacnásobného občianstva, s čím je slovenská legislatíva v súlade, napríklad česká však nie. Odporúčania sa týkajú aj zdravotnej starostlivosti, ktorá by mala byť poskytovaná v krajine, ktorú si pacient vyberie, bez ohľadu na to, kde platí poistenie, čo je v súlade s judikátom Európskeho súdneho dvora. Dokument sa týka aj dôchodkov, vyplácaných cez hranice, vzdelávania, vzájomného uznávania diplomov, právnej ochrany v rodinných či daňových záležitostiach, ako aj ďalších otázok. Na národných úrovniach by mali vzniknúť koordinátori, zodpovední za túto agendu, na medzinárodnej úrovni by sa mala táto otázka stať významnou súčasťou portfólia niektorého z eurokomisárov. Keďže v dôsledku kompromisu s Írskom kvôli neúspešnému referendu o Lisabonskej zmluve bude stúpať počet členov Európskej komisie, pre ktorých sa hľadajú portfóliá, zdá sa takáto požiadavka ako viac než reálna. Agentúra pre Európanov vo svete by mala koordinovať problematiku na úrovni EÚ a disponovať patričným rozpočtom na podporu príslušných aktivít.

Predseda SZSZ, ktorému bol v Štokholme predĺžený mandát vo výbore ETTW, pozval členov organizácie Európania vo svete na výročné zasadnutie v roku 2010 do Bratislavy.

Vladimír Skalský
predseda SZSZ

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

16.05.2009