90. výročie tragickej smrti Milana R. Štefánika

(Nemecko / SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA V MNÍCHOVE Landsbergerstrasse 39 - Mníchov)

16.05.2009

Pozývame Vás na akadémiu a krajanské stretnutie

pri príležitosti 90. výročia tragickej smrti

generála Milana Rastislava Štefánika



v sobotu, 16. mája 2009 - o 19:30

v priestoroch SKM, Landsbergerstrasse 39, Mníchov

Kontakt:
SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA V MNÍCHOVE
Bujalka@T-online.de