Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1596 9%
Počet hlasujúcich: 18724

Slováci si osvojujú európsku identitu


Krátko po vstupe do Európskej únie v júni 2004 sa zhruba polovica občanov Slovenska cítila byť výlučne občanmi Slovenska, za necelých päť rokov členstva sa podiel tých, ktorí sa často, alebo aspoň niekedy cítia byť občanmi únie zvýšil zo 46 na 58 percent. Vyplýva to z marcového prieskumu agentúry Focus. Zisťovali názory slovenskej verejnosti o vnímaní Európskej únie, miere informovanosti, informačných predstavách a potrebách občanov, zdrojoch informácií a ďalších otázkach spojených s členstvom Slovenska v únii.

Zaujímavým postrehom z prieskumu je fakt, že až 80 percent občanov si myslí, že by informácie o únii mali byť súčasťou osnov na stredných školách a 56 percent občanov by rado videlo tieto informácie aj v osnovách základných škôl. Vysoko pozitívne sa Slováci vyjadrili aj k možnosti vysielania diskusných relácií o európskych témach vo verejnoprávnej televízií - takmer tri štvrtiny občanov túto myšlienku podporujú. Medzi témami, o ktorých by ľudia chceli vedieť viac, sú najmä výhody a nevýhody plynúce z členstva v únii. Druhou a treťou najžiadanejšou témou sú ekonomika a sociálne otázky, čo kopíruje aj dlhodobé rebríčky najzávažnejších problémov. Ďalšia často uvádzaná téma súvisí s prácou europoslancov - verejnosť chce vedieť viac o účinkovaní slovenských poslancov v Európskom parlamente.

V marci, čiže zhruba tri mesiace pred konaním volieb do EP, takmer štvrtina oprávnených voličov uvádzala, že sa na týchto voľbách určite zúčastní; 18 percent uviedlo, že sa určite nezúčastní.

ha

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

27.04.2009