Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725

Pochvala od EK


Európska komisia nás pochválila za zavedenie eura na Slovensku. Vo svojej správe ho zhodnotila ako hladký a úspešný proces. Pomohlo mu najmä dôkladné organizačné zabezpečenie. Podľa komisie sme sa poučili zo skúseností iných krajín zavádzajúcich euro, a tak sme sa vyhli mnohým problémom. Pozitívne hodnotí aj celonárodnú informačnú kampaň, na ktorej sa aktívne podieľali slovenské orgány a vyvracali neopodstatnené obavy občanov z rastu cien počas prechodu na novú menu.

ka

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

21.04.2009