Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

90 rokov od smrti Medňanského


Pred 90 rokmi - 17. apríla 1919 - zomrel vo Viedni slovenský maliar Ladislav Medňanský. Patrí k najvýznamnejším stredoeurópskym maliarom poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia. Mal ateliér na parížskom Montmartri, neskôr vo Viedni a v Budapešti. Jeho krajinárske obrazy sú plné patetickosti, melanchólie a nostalgie. Ako frontový maliar maľoval v rokoch 1914-1918 aj portréty a figurálne kompozície. V rodinnom kaštieli v Strážkach mu Slovenská národná galéria zriadila galériu.

Začiatky jeho tvorby - krajinomaľbu s náladotvornými motívmi ovplyvnil smerom k impresionizmu jeho pobyt v Paríži a Barbizone. Na základe poznania súdobej francúzskej maľby a krajinomaľby Camille Corota zmenil zaužívaný model stvárnenia krajiny v stredoeurópskom priestore v dobe biedermeieru. Od konca 80. rokov 19. storočia maľuje Medňanský voľnejšie, využíva jasné farby. Krajinárske inšpirácie čerpal v povodí Váhu a Popradu a v tatranskej prírode. Vystavoval v Paríži, Budapešti a vo Viedni. Bol to slobodomyseľný demokrat a humanista. Hmotná zabezpečenosť mu umožňovala byť vo všetkom, čo robil, autentický. Jeho učiteľom bola príroda a jej štúdium. Slovenská príroda, krajina a ľud boli trvalou osnovou jeho úsilia od prvých akvarelov a kolorovaných kresieb.
Dôverne precítil bytostné prírodné i sociálne znaky Slovákov.

Prvých desať rokov svojho života žil v beckovskom kaštieli, potom sa rodina presťahovala do matkinho rodného kaštieľa v Strážkach pri Kežmarku. Súkromné hodiny maliarstva mu najprv doma dával viedenský akvarelista Thomas Ender. Po maturite na gymnáziu študoval na Akadémii v Mníchove a na École des Beaux-Arts v Paríži. Striedavo žil v Strážkach, v Beckove, v Paríži, vo Viedni a v Budapešti, pohyboval sa aj v južnejších miestach monarchie. Rozsah Medňanského umeleckej pozostalosti nie je možné komplexne rekonštruovať, mnohé diela nepodpisoval, nedatoval, daroval, alebo predal. Po jeho smrti v apríli 1919 časť pozostalosti, ktorá sa nachádzala v ateliéroch vo Viedni a v Budapešti, úradne zhabali a časť sa dostala do majetku vydavateľstva Singer a Wolfner. Podstatná časť dnešnej zbierky diel Mednyánszkeho sa nachádza v Maďarskej národnej galérii v Budapešti. Rozsiahlejšia zbierka je aj vo fondoch Slovenskej národnej galérie. Jej súčasťou sú diela tzv. ”strážskej” kolekcie, rodinnej zbierky, ktorá obsahovala prevažne práce uchovávané autorom v domácom prostredí v Beckove a v Strážkach, ktoré daroval členom rodiny, alebo ich vytvoril v spomenutých obciach. Encyklopédia Slovenska.

hah

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

07.07.2009