Väzba so Slovenskom aj cez Maticu
Národ slovenský žije roztrúsený po celom svete. Myšlienky slovenskej spolupatričnosti a slovenského domova podporuje a udržiava aj naša najstaršia národná inštitúcia Matica slovenská. V novom roku sa chce viac primknúť k rodákom vo svete a pomáhať na národnom i duchovnom poli. Hovorí predseda Matice slovenskej Jozef Markuš.

Marián Ondáš