Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3702 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1600 9%
Počet hlasujúcich: 18751
Väzba so Slovenskom aj cez Maticu
Národ slovenský žije roztrúsený po celom svete. Myšlienky slovenskej spolupatričnosti a slovenského domova podporuje a udržiava aj naša najstaršia národná inštitúcia Matica slovenská. V novom roku sa chce viac primknúť k rodákom vo svete a pomáhať na národnom i duchovnom poli. Hovorí predseda Matice slovenskej Jozef Markuš.

Marián Ondáš