Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726
Väzba so Slovenskom aj cez Maticu
Národ slovenský žije roztrúsený po celom svete. Myšlienky slovenskej spolupatričnosti a slovenského domova podporuje a udržiava aj naša najstaršia národná inštitúcia Matica slovenská. V novom roku sa chce viac primknúť k rodákom vo svete a pomáhať na národnom i duchovnom poli. Hovorí predseda Matice slovenskej Jozef Markuš.

Marián Ondáš