Slovenskí evanjelici v Maďarsku
V Budapešti sa uskutočnilo historicky prvé stretnutie kompletných zborov biskupov maďarskej i slovenskej evanjelickej cirkvi. Okrem aktuálnych slovensko-maďarských vzťahov venovali pozornosť aj otázkam z náboženského života, vzájomnej podpory služby božích v materinskom jazyku aj pre príslušníkov slovenskej menšiny. Na podujatí sa zúčastnil aj evanjelický farár z mestečka Slovenský Komlóš, Attila Spišáka.

Gregor Martin Papucsek