Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759
Slovenskí evanjelici v Maďarsku
V Budapešti sa uskutočnilo historicky prvé stretnutie kompletných zborov biskupov maďarskej i slovenskej evanjelickej cirkvi. Okrem aktuálnych slovensko-maďarských vzťahov venovali pozornosť aj otázkam z náboženského života, vzájomnej podpory služby božích v materinskom jazyku aj pre príslušníkov slovenskej menšiny. Na podujatí sa zúčastnil aj evanjelický farár z mestečka Slovenský Komlóš, Attila Spišáka.

Gregor Martin Papucsek