Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Kardinál Korec oslavuje 85 rokov


22. januára 1924 sa v Bošanoch narodil Ján Chryzostom kardinál Korec, emeritný biskup nitrianskej diecézy, humanista, spisovateľ a mysliteľ, jedna z najvýraznejších osobností novodobého Slovenska.

Už ako študent vstúpil v roku 1939 v Ružomberku do Spoločnosti Ježišovej. V rokoch 1939-1950 študoval filozofiu a teológiu v Ružomberku, Trnave a Brne. Po likvidácii kláštorov v roku 1950 ho internovali do sústreďovacích táborov v Jasove, Podolínci a Pezinku. Po prepustení do civilného života pracoval do roku 1960 ako robotník na viacerých miestach v Nitre a Bratislave. Neustále vo svojom okolí aktívne pôsobil ako posol a šíriteľ kresťanskej viery a Božieho slova. Jeho duchovnú prácu ocenila cirkev už v roku 1950. V Rožňave ho tajne vysvätili za kňaza rímskokatolíckej cirkvi a o rok neskôr, v auguste 1951 biskup Pavol Hnilica opäť tajne vysvätil vtedy 27-ročného kňaza J. Ch. Korca za biskupa. Konsekrácia sa uskutočnila na základe rozsiahlych fakúlt pápeža Pia XII. pre naše krajiny. Úrad však nesmel vykonávať.

Práca so študentmi teológie, laikmi, duchovné pôsobenie i rastúci vplyv osobnosti biskupa Korca na veriacich i ďalšiu verejnosť vzbudili pozornosť Štátnej bezpečnosti a totalitnej moci. V marci 1960 ho na základe vykonštruovaných obvinení zatkli a v máji toho istého roku odsúdili na 12 rokov väzenia za údajnú vlastizradu. Uväznený bol v Prahe na Pankráci, v Ruzyni a Valdiciach. Slobodu mu vrátil až obrodný proces spoločnosti v roku 1968. V roku 1969 na audiencii u pápeža Pavla VI. dostal biskupské insígnie. Po návrate do vlasti však naďalej pracoval ako robotník. V roku 1990 bol rektorom Kňazského seminára v Bratislave.

Zásluhy J. Ch. Korca o duchovnú a kresťanskú obrodu Slovenska vysoko hodnotil Vatikán. V roku 1990 ho vymenovali za nitrianskeho diecézneho biskupa a o rok neskôr, 28. júna 1991 za kardinála. Stal sa tak prvým kardinálom na území Slovenska. Dňa 15. júna 2005 sa stal apoštolským administrátorom nitrianskej diecézy a od 16. júla 2005 je emeritným biskupom. Neoceniteľný je prínos Mons. Korca v oblasti ľudských práv, ktorý ohodnotili mnohé vedecké, univerzitné, kultúrne a cirkevné inštitúcie celého sveta. Napriek neprajnému režimu, ťažkým životným skúškam, osobnosť Jána Chryzostoma zostala nezlomná vo svojej viere, neochvejná vo svojich postojoch.

Jeho literárne dielo je významnou súčasťou slovenskej duchovnej, ale i svetskej literatúry 20. storočia. Svojou publikačnou činnosťou, realizovanou samizdatom, prešiel hranice krajiny a jeho diela prekladali a vydávali vo viacerých štátoch. Niektoré rukopisy sa dostali do zahraničia a vyšli knižne v Kanade, u slovenských jezuitov v Cambridgei, v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, v Rakúsku a v Poľsku.

Ján Chryzostom kardinál Korec bol biskupom najstaršej diecézy na Slovensku. Jeho prínos pre duchovné a kultúrne povznesenie obyvateľov Slovenska ocenil niekoľko ráz osobne Svätý otec Ján Pavol II., ktorý pri príležitosti návštevy Nitry v júni 1995 označil jeho život a prácu pre kresťanské Slovensko za Boží dar najvyššej hodnoty.

hah

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

22.01.2009