Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

1140. výročie úmrtia sv. Cyrila

(Taliansko / Ravenna, Taliansko)

14.02.2009

Program na sobotu dopoludnia, 14.02.2009 v Ravenne
z príležitosti 1140. výročia úmrtia sv. Cyrila v Ríme

8,30 odchod Bologna – Ravenna (autobusy) cca 80 km

10,00 Ekumenická bohoslužba Slovákov zo sveta Pri príležitosti 1140. výročia úmrtia sv. Cyrila. vedená významnými predstaviteľmi rímsko-katolíckeho a evanjelického náboženstva spojená so slávnostnou akadémiou venovanou posolstvu Cyrilo-Metodskej myšlienky pre národný, duchovný a kultúrny život Slovákov vo svete.

10,30 PAMATNÁ TABUĽA SV. CYRILOVI V RAVENNNE 14. 2. 2009 - 1140. VÝROČIE ÚMRTIA SV. CYRILA V RÍME Odhalenie pamätnej tabule sv. Cyrilovi v Ravenne z príležitosti 1140. výročia jeho úmrtia. Text tabule bude dvojjazyčný, s udaním partnerov, ktorí toto odhalenie podporili. Zároveľ bude zakomponovaný reliéf tváre sv. Cyrila. Umiestnenie tabule bude na severnej strane Katedrály.

11,00 odchod Ravenna – Bologna (autobusy)
12,30 príchod Bologna

Kontakt:
Assoziacione Allegra, Via Barchetta 332, 41100 Modena, Italia
allegra.it@gmail.com