Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726

Vianočný večierok v Bejrúte


Libanonské krajanky žijú intenzívnymi prípravami na Vianoce. Prvá adventná sobota sa už niesla v znamení najkrajších a najočakávanejších sviatkov roka.

Vybor Asociácie absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone-do ktorej patria aj krajanky -pripravil pre svojich členov veľmi pekný vianočný večer, v prijemnom prostredí Manarat Al Chaliz, jednej z najlepších reštaurácii vo východnom Bejrúte. Zaujímavý kultúrny program, bohaté pohostenie, sympatická spoločnosť, pestrý vyber slovenských a arabských melódii vytvorili všetky predpoklady pre dobru zábavu účastníkov podujatia. Okrem krajaniek tu boli absolventi so svojimi rodinami, naši libanonskí priatelia a mnohí hostia. Najvzácnejším z nich bola predsedníčka USZZ v Bratislave Dr. Vilma Prívarová, ktorá do Bejrútu prišla po krátkej návšteve v Sýrii.

Vyše 300 účastníkov vianočného večera pozdravil najskôr predseda Asociácie Dr.Morkos.Vo svojej stručnej správe za rok 2008 pripomenul niektoré najdôležitejšie podujatia, ktoré zorganizoval vybor a zdôraznil, že to bol jeden z najúspešnejších rokov v živote organizácie, ktorá si pripomína 15.e výročie svojho založenia. Ako povedal:“Pýšiť sa môžeme krajovými stretnutiami s absolventmi, ktoré stmeľujú organizáciu a sú prvým predpokladom jej úspešnej činnosti, spoločnými výletmi, Sympóziom o zlepšení obchodu medzi Libanonom, Českom a Slovenskom, veľmi vydareným Večerom slovenskej ľúbostnej lyriky, spoločnými exkurziami za kultúrou a pod.“

S veľkým záujmom sa stretlo vystúpenie Dr.Privarovej, v ktorom vysoko hodnotila činnosť výboru asociácie pri propagovaní Slovenska v tomto regióne. Netajila sa obdivom nad súdržnosťou členov asociácie a nad aktivitami krajaniek, čo v nemalej miere prispelo k zaradeniu libanonskej organizácie medzi úspešné krajanské združenia Slovákov vo svete.
Prítomných pozdravil aj veľvyslanec CR v Bejrúte Ján Cizek. Záverečné slovo patrilo členke výboru asociácie Dr. Božene Farhatovej. a keďže sa oslavovali -aj keď predčasne-Vianoce, svoj prihovor oživila spomienkami na Vianoce doma a výberom vianočných veršov od Milana Rúfusa a Michala Chudu. Program večera obohatilo vystúpenie folklórneho súboru z Baalbeku. Zatancovali libanonský ľudový tanec Dabke, ku ktorému sa pridali mnohí absolventi a krajanky, medzi nimi i pani predsedníčka.

O veľký úspech podujatia sa zaslúžili najmä krajanky, ktoré ozdobili stoly naaranžovanou čečinou a sviečkami a tradičnými slovenskými zákuskami a oblátkami, ktoré aj samy napiekli. K oficiálnym hosťom vianočného večera patrili členovia Ambasády ČR v Bejrúte, členovia ambasády SR v Damasku, na cele s veľvyslancom Ing.Hlaváčkom, pracovnici Českých aerolínii, Syndikátu inžinierov Libanonu, Zväzu lekárov a ďalší hostia.
Dobra zábava pokračovala slovenskými piesňami, tancom a tombolou.

Vianočný večierok libanonských absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Bejrúte a tunajších krajaniek, na ktorom sa zúčastnila Vilma Prívarová, bol jednoznačne dôkazom, že podobne podujatia sú prínosom nielen pre jednotlivých členov, ale pre celu organizáciu a že krajanky nezabúdajú na svoje tradície, ,ktoré sú im v cudzine nadovšetko milé a blízke.

Božena Farhatová, Libanon

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

08.12.2008