Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726

Záchrana mokradí


Do Európskeho projektu na ochranu vzácnych mokradí sa zapojili aj slovenskí ochranári. Projekt sa nachádza v záverečnej fáze a počas štyroch rokov sa ochranárom podarilo revitalizovať osem vzácnych mokradí, ktoré patria do Európskej sústavy chránených území.

"Za tie štyri roky sa podarilo obnoviť mokrade na celkovej ploche viac ako 400 hektárov. Podarilo sa to tým, že sme zasypali odvodňovacie kanále v celkovej dĺžke viac ako 3000 metrov. Ďalej sa podarilo obnoviť lúky v území európskeho významu Rudava na ploche 160 hektárov," povedal manažér projektu Jaromír Šíbl.

Pozornosť ochranári venovali celoeurópsky ohrozeným druhom, akými sú napríklad bocian čierny, mihuľa, ale aj niektoré vzácne druhy orchideí. Mokrade patria na Slovensku k najohrozenejším typom ekosystémov. Z pohľadu ochrany prírody predstavujú významné biotopy s výskytom mnohých vzácnych rastlinných i živočíšnych druhov. Majú veľký význam aj pre udržiavanie vodného režimu krajiny, lesné hospodárstvo, poľovníctvo a rybárstvo. Podľa Jaromíra Šíbla je Slovenská republika iba na začiatku záchrany takýchto území.

hah

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

02.12.2008