Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759
Gyurcsány rokoval s maďarskými Slovákmi
Maďarský premiér Ferenc Gyurcsány navštívil Slovákov v Békešskej Čabe. Na stretnutí im prisľúbil, že jeho vláda dá 200 miliónov forintov, čo je v prepočte takmer 25 miliónov korún na rekonštrukciu tamojšej slovenskej školy.

Gregor Martin Papucsek.