Gyurcsány rokoval s maďarskými Slovákmi
Maďarský premiér Ferenc Gyurcsány navštívil Slovákov v Békešskej Čabe. Na stretnutí im prisľúbil, že jeho vláda dá 200 miliónov forintov, čo je v prepočte takmer 25 miliónov korún na rekonštrukciu tamojšej slovenskej školy.

Gregor Martin Papucsek.