Deň narodenia Ľudovíta Štúra


Pred 193 rokmi sa v Uhrovci narodil politik, jazykovedec, pedagóg, publicista a
novinár Ľudovít Štúr, najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života v polovici 19. storočia a kodifikátor súčasného slovenského spisovného jazyka. Vyrastal v evanjelickej učiteľskej rodine s vysokými mravnými a duchovnými zásadami, ktoré mu zostali počas celého života. Počas pobytu v Bratislave sa zúčastňoval na práci v Spoločnosti česko- slovenskej a čoskoro sa stal vedúcou osobnosťou slovenskej študujúcej mládeže. Napísal prvú gramatiku spisovnej slovenčiny, ktorej základ spočíval v stredoslovenskom nárečí. Založil Slovenské národné noviny, ktoré v rokoch 1845-1848 aj redigoval. Po neúspešnej revolúcii  1848-1849 žil až do smrti v ústraní v Modre, kde 12. januára 1856 zomrel. Tam vydal básnické dielo „Spevy a piesne“, ako aj diela „O národných piesňach a povestiach plemien slovanských“ a „Slovanstvo a svet budúcnosti“. Ľudovít Štúr sa stal svojím pôsobením známy ako hlavný reprezentant slovenského národného hnutia a slovanských koncepcií v prvej polovici 19. storočia. Významná bola aj jeho aktivita poslanca uhorského snemu, ale aj ako spoluzakladateľa prvej Slovenskej národnej rady v septembri 1848 vo Viedni, ktorá bola prvým národnopolitickým orgánom Slovákov. Od roku 1994 na znak úcty k jednej z najvýraznejších osobností slovenských dejín udeľuje prezident republiky významným slovenským osobnostiam štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra.

hh

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

29.10.2008