Počarované osmičky a slovenské dejiny.


@ 28.10.2008, 00:18

Putovná výstavu „ Die magische ACHT in der Geschichte der Slowakei“ - má svoju zastavku od 27. 10.2008 do 31.10.2008 v priestoroch mníchovskej univerzity LMU. Za usporiadateľov výstavy – Generálny konzulát SR a univerzita LMU – predniesol na vernisáži v pondelok 27.10.2008 úvodne slovo Generálny konzul Slovenskej republiky v Mníchove pán F. Zemanovič. Do bavorskej metropoly prišla výstava z Bonnu a dalej poputuje do Viedne. Výstava informuje najmä bavorského návštevníka (celý text výstavných panelov je v nemčine)o pohnutých dejinách Slovákov, pričom poukazuje na dôležite dejinne udalosti v rokoch končiacich číslom 8. Jedná sa hlavne o roky 1848, 1918, 1938, 1948, 1968 ktoré boli míľnikmi dejín Slovákov.