ANDREJ HLINKA – 70. výročie úmrtia


@ 13.10.2008, 16:02

Slováci z Mníchova a okolia zišli sa v 2. októbrový sobotný podvečer zaspomínať k výročiu a uctiť pamiatku „otca národa“ - Andreja Hlinku. Po zádušnej svätej omši celebrovanej farárom Slovenskej katolíckej misie v Mníchove pátrom R. Maslákom predniesol svoje spomienky na viaceré osobne stretnutia s Andrejom Hlinkom 94-ročný nestor slovenskej žurnalistiky v zahraničí Dr. Imrich Kružliak. S veľkým citovým zanietením prednesené spomienky nadchli prítomních vysokou autentičnosť. Básne chynorianskeho rodáka Valentína Beniaka, písane k úmrtiu Andreja Hlinku, predniesol Viktor Magdolen, tiež pôvodom z Chynorian. Hymnickou pieseň „Bože, čos ráčil...“ účastníci uzavreli spomienkovú slávnosť. Stretnutie krajanov zavŕšila družná debata pri poháriku slovenského vína.