Slovenská púť do Ellwangenu

(Nemecko / Ellwangen - Nemecko)

27.09.2008

Slovenská púť do Ellwangenu Ako už po vyše 3 desaťročia organizujú aj v tomto roku Slovenské katolícke misie v Nemecku v poslednú septembrovú sobotu, tentokrát 27. septembra t. r. k úcte našeho prvého arcibiskupa sv. Metoda púť do Ellwangenu - príjazd po diaľnici A7 (Ulm-Würzburg) - výjazd Ellwangen. PROGRAM: 10:15 hod - stretnutie pred bazilikou sv. Víta v Ellwangene 11:00 hod.- slávnostná sv. omša k úcte sv. Cyrila a Metoda 13:30 hod. - obed, vystúpenie deti, spoločne posedenie 16:30 hod. - litánie k Panne Márii na Schönebergu a zakončenie púte. Hlavným celebrantom bude nitriansky diecézny biskup Mons. ThDr. Viliam Judak. Zvlášť vítaní sú pútnici v krojoch ! Info: +49-(0)89-500 35 10

Kontakt:
Slov. katolícke misie v Nemecku
Bujalka@T-online.de