Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725

Izrael a Slovensko si poskytnú štipendiá


Slovensko poskytne každoročne jedno štipendium izraelským poslucháčom magisterského a doktorandského štúdia na jeden akademický rok. Podobnú podporu získajú aj slovenskí záujemcovia o štúdium na izraelskej univerzite. Predpokladá to návrh na uzavretie programu spolupráce medzi vládou SR a Izraela v oblasti kultúry, školstva a vedy na roky 2008 až 2012, ktorý schválila vláda. Rovnako majú záujemcovia možnosť získať príspevok na letný seminár slovenského jazyka a letný kurz modernej hebrejčiny. Program dáva tiež možnosť na kooperáciu Múzea židovskej kultúry v Bratislave a Pamätníka mučeníkov a hrdinov holokaustu Jad Vašem v Jeruzaleme či múzea Beth Hatefutsoth v Tel-Avive.Obe krajiny si rovnako vymenia expertov v oblasti medzinárodných festivalov, či už kultúrnych, hudobných alebo filmových. Počas štyroch rokov sa rovnaká spolupráca bude týkať aj znalcov z oblasti archeológie, zachovania starožitností, reštaurovania kultúrneho dedičstva a zachovania pamiatok a architektúry.

hk

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

11.09.2008