Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726

Pocta Ondrejovi Štefankovi


Pri príležitosti Dňa Ústavy SR odovzdal prezident Ivna Gašparovič štátne vyznamenania 18 osobnostiam slovenského kultúrneho, vedeckého a spoločenského života. ”Mali sme a máme vynikajúcich vedcov, umelcov, lekárov, vynálezcov.... Tí všetci sa dokázali presadiť a posunúť dopredu aj našu krajinu a nás všetkých. A to najdôležitejšie, za čo im vďačíme je, že svojím príkladom v nás dokázali prebudiť národnú hrdosť a boli pre nás inšpiráciou,” uviedol v príhovore Gašparovič. Poznamenal, že mnohí z významných ľudí zo skromnosti neradi hovoria o svojich úspechoch, ale udeľovanie vyznamenaní je vhodná príležitosť, aby sa ocenili ich zásluhy. Rad Bieleho dvojkríža II. triedy - in memoriam udelil prezident aj Ondrejovi Štefankovi z Rumunska. 

1. podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, vynikajúci básnik, novinár, publicista, vydavateľ a neúnavný organizátor krajanských podujatí zomrel 20. februára v Nadlaku vo veku 58 rokov. Narodil sa 18. marca 1949 v Temešváre, ale celý život – s výnimkou vysokoškolských štúdií – strávil v Nadlaku, kde ukončil základnú školu a lýceum v slovenskom jazyku. Vyštudoval fyziku a chémiu, čo bolo jeho hlavným zamestnaním až do roku 1989. Aktívne sa zúčastnil hnutia proti komunistickej diktatúre a po páde komunizmu ho zvolili do rumunského parlamentu ako predstaviteľa Slovákov. Založil prvý nezávislý časopis rumunských Slovákov Naše snahy a bol niekoľko rokov na čele Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Až do smrti bol predsedom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, ktorá je v súčasnosti najúspešnejším slovenským vydavateľstvom mimo územia Slovenskej republiky. Stal sa predsedom Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov žijúcich mimo územia Slovenska. Okrem toho bol Ondrej Štefanko šéfredaktorom spoločného časopisu Slovákov z Maďarska, Rumunska a Juhoslávie Dolnozemský Slovák a dvojjazyčného (rumunsko-slovenského) kvartálnika Rovnobežné zrkadlá/Oglinzi paralele. Bol členom Zväzu rumunských spisovateľov, Spolku slovenských spisovateľov a Obce slovenských spisovateľov. Bol autorom vyše desiatky básnických zbierok, dvoch kníh esejí i knihy rozprávok, prekladal zo slovenčiny do rumunčiny i naopak. 

Prezident Ivan Gašparovič udelil na návrh vlády SR Ondrejovi Štefankovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy pri organizovaní národnostného života Slovákov v Rumunsku a za osobný prínos do slovensko-rumunského dialógu.


hh


Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

01.09.2008