Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8198 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18761

Slovak Radio International


Aj keď sa po našom vstupe do Európskej únie zdalo, že sa slovenský jazyk dostane do úzadia, jazykovedci potvrdzujú, že za posledných päť rokov je o slovenčinu veľký záujem. Najm...
 
Slovensko - to nie sú len fujary, folklór a ľudové piesne. Ale je to aj krajina plná šikovných mladých ľudí. Takto sa rozhodli našu krajinu prezentovať v Spojených štátoch ameri...
 
Čo povedať o jej živote – má dolnozemské korene, študovala dejiny umenia a keď mala dvadsaťsedem  rokov vydala sa za Brazílčana,  ktorý v Bratislave  študov...
 
Pred rokom, na začiatku hospodárskej krízy sa Slováci zamestnaní vo Veľkej Británii začali vracať hromadne späť domov . Zaujímalo nás, ako sa po roku situácia v Londýne zmenil...
 
Kovačica – sedemtisícové slovenské mestečko v Srbsku je považované za kolísku insitného umenia. Málokto však vie, že v každom druhom dome žije umelec – hudobník, ...
 
Materinský jazyk a slovenské tradície sa snažia uchovávať aj Slovenky žijúce v Libanone. Napríklad aj prostredníctvom výstavy, ktorú zorganizovala Asociácia absolventov slo...
 
Pre niekoho bolo toto obdobie významným medzníkom v živote, do ktorého sa aktívne zapájal. Pre iného to bol čas, v ktorom sa učil pochopiť spoločenské zmeny. A mnohí ešte len sp...
 
Metropola Českej republiky vzdáva hold výnimočnej slovenskej osobnosti - diplomatovi Štefanovi Osuskému, ktorý ovplyvňoval dejiny Česko-slovenska v minulom storočí. Od narodenia...
 
Matica slovenská by mala vo svete vytvoriť sieť slovenského ducha a kultúry pre Slovákov, ktorí odchádzajú do zahraničia. Na víkendovom celoštátnom sneme v Martine to skonštatov...
 
Možno sa Vám niekedy stalo,že ste si na zahraničnom zájazde zásluhou sprievodkyne poopravili názor o danej krajine, a možno ste si povedali,že tých pár nezáživných a suchých úd...
 
Slováci sú roztrúsení po celom svete a svoju životaschopnosť a vitalitu preukazujú už niekoľko desaťročí. Často ich do sveta vyhnala bieda a nezamestnanosť. Spolu s rodičmi odch...
 
Popredná speváčka slovenských ľudových piesní a zároveň hudobná redaktorka Rádia Nový Sad Kvetoslava Čániová - Benková pochádza zo srbského Báčskeho Petrovca. Je autorkou mnohýc...
 
Akousi oázou v púšti je pre cudzincov, teda aj pre Slovákov a Čechov v neznámom prostredí Sofie tamojší Česko-slovenský dom Tomáša Garika Masaryka. Aj keď v slovanskom Bulharsku...
 
Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944. Jeho ohniskom sa stala Banská Bystrica. V partizánskych a povstaleckých jednotkách v ňom proti okupantom bojovali okrem Slo...
 
Po augustových udalostiach v roku 1968 našlo v najbližšom meste na „druhom brehu“ rieky Dunaj vo Viedni v prvých mesiacoch útočisko vyše 100 tisíc ľudí. Medzi nimi a...