Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725

Predmanželské zmluvy


Ministerstvo spravodlivosti SR chce zaviesť inštitút predmanželských zmlúv, ktorý by riešil majetkové spory pri rozvodoch. V súčasnom právnom poriadku takáto možnosť neexituje. Platný Občiansky zákonník však umožňuje rozšírenie alebo zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. S možnosťou uzatvárania manželských zmlúv pred, ale aj po uzatvorení manželstva počíta ministerstvo v legislatívnom zámere o zjednotení občianskeho, obchodného i rodinného práva do jedného zákona. Dnes platí, že majetok, ktorý muž a žena nadobúdajú v manželstve, sa automaticky stáva ich bezpodielovým spoluvlastníctvom. Podľa niektorých právnikov však predmanželské zmluvy nevyjadrujú právo rovnosti v manželstve. Rozvodovosť na Slovensku dosahuje v súčasnosti rekordné hodnoty - okolo 40 percent manželstiev sa rozvádza.

hh

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

04.08.2008