Brusel zaregistroval parenicu


       Slovenská parenica sa na základe nariadenia Európskej komisie  zapisuje do európskeho registra chránených zemepisných označení. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených v úradnom vestníku Európskej únie,  komisia tak prijatím nariadenia vyhovela žiadosti o zápis názvu "Slovenská parenica“, ktorú Slovensko v minulosti predložilo európskym orgánom.
      
K žiadosti o zápis parenice do registra, ktorú komisia zverejnila koncom októbra 2007, bolo možné vzniesť námietky do šiestich mesiacov."Keďže komisii nebola oznámená žiadna námietka, musí sa tento názov zapísať do registra," informuje ešte úradný vestník EÚ. Nariadenie o registrácii parenice nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení vo vestníku EÚ, pričom je záväzné a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch únie.
         Slovenská parenica je špecifikovaná v návrhu registrácie ako parený, jemne údený syr, zvinutý do dvoch v tvare „S“  prepojených zvitkov syrovej stuhy, s priemerom 6 až 8 centimetrov, vysokých 5 až 8 centimetrov. Zvitky sú  zviazané syrovou niťou alebo retiazkou. Syrová stuha má mať pred zvinutím hrúbku 2 až 3 milimetre, šírku 5 až 8 centimetrov a dĺžku 4 až 6 metrov. Parenica   jemnú chuť a vôňu po ovčom mlieku a údení.

anka

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

10.07.2008