Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1596 9%
Počet hlasujúcich: 18724

Brusel zaregistroval parenicu


       Slovenská parenica sa na základe nariadenia Európskej komisie  zapisuje do európskeho registra chránených zemepisných označení. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených v úradnom vestníku Európskej únie,  komisia tak prijatím nariadenia vyhovela žiadosti o zápis názvu "Slovenská parenica“, ktorú Slovensko v minulosti predložilo európskym orgánom.
      
K žiadosti o zápis parenice do registra, ktorú komisia zverejnila koncom októbra 2007, bolo možné vzniesť námietky do šiestich mesiacov."Keďže komisii nebola oznámená žiadna námietka, musí sa tento názov zapísať do registra," informuje ešte úradný vestník EÚ. Nariadenie o registrácii parenice nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení vo vestníku EÚ, pričom je záväzné a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch únie.
         Slovenská parenica je špecifikovaná v návrhu registrácie ako parený, jemne údený syr, zvinutý do dvoch v tvare „S“  prepojených zvitkov syrovej stuhy, s priemerom 6 až 8 centimetrov, vysokých 5 až 8 centimetrov. Zvitky sú  zviazané syrovou niťou alebo retiazkou. Syrová stuha má mať pred zvinutím hrúbku 2 až 3 milimetre, šírku 5 až 8 centimetrov a dĺžku 4 až 6 metrov. Parenica   jemnú chuť a vôňu po ovčom mlieku a údení.

anka

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

10.07.2008