Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

V Prešove o Bosákovi


Na pôde Prešovskej univerzity sa dnes uskutočnila vedecká konferencia Pittsburská dohoda a bankár Michal Bosák, ktorá je vyvrcholením dní Michala Bosáka 2008. Jej účastníci si vypočuli prednášky predovšetkým o živote a pôsobení tohto významného slovenského finančníka a podnikateľa v USA. Hodnotili historický význam pôsobenia Bosáka v súvislosti s podporou Slovákov v zahraničí a jeho angažovanosť v procese vzniku spoločného československého štátu.

"Myslím si, že celé toto podujatie a vôbec aktivity Spoločnosti Michala Bosáka spadajú do kontextu činnosti všetkých organizácií, ktoré sa zaoberajú Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Odhaduje sa, že mimo územia republiky žije približne 2,2 milióna Slovákov a preto je potrebné vytvárať všetky predpoklady na to, aby sme tejto problematike venovali stále väčšiu pozornosť. Nejde však len o kvantitatívne vyjadrenie. Predovšetkým treba mať na zreteli aj to, že v zahraničí žila a žije ohromná časť elity slovenského národy. Medzi túto elitu nepochybne patril aj Michal Bosák, ktorý sa stal symbolom toho, že aj človek pochádzajúci z chudobnejšieho prostredia dokáže svojou vôľou a snaživosťou dosiahnuť úspech a uznanie," povedal predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský.

Podľa jeho slov nie je na osobnosti Bosáka vzácne len to, že sa dokázal presadiť v Amerike, ale ja to, že z peňazí, ktoré zarobil, podporoval slovenskú komunitu v zahraničí, ako aj samotné Slovensko. Jeho vydavateľská a charitatívna činnosť sa výrazným spôsobom podieľala na zviditeľnení národa a novovzniknutého štátu Čechov a Slovákov.

Dnešnú vedeckú konferenciu pri príležitosti 90. výročia podpisu Bosáka pod Pittsburskou dohodou a 101. výročia jeho podpisu na dolárovej bankovke pripravilo Združenie Michala Bosáka.

hanka

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

27.06.2008