Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726

Rumuni objavujú Slovensko


Slovensko sa stáva čoraz zaujímavejšou krajinou pre cudzincov. Vlani sa ich sem presťahovalo rekordne veľa – vyše 8600. Z krajiny sa pritom oficiálne vysťahovalo asi 1800 ľudí. Demograf Boris Vaňo to považuje za „znak väčšieho záujmu o našu krajinu“ zo strany cudzincov, a to je podľa neho typické pre všetky krajiny Európskej únie. Na tejto skutočnosti podľa neho nič nemení ani to, že „reálne migračné čísla sú iné, lebo počet vysťahova­ných zo Slovenska je podhodnotený v dôsledku nepresnej evidencie“.

Dominujú Rumuni

Zásadný vplyv na vývoj počtu prisťahovaných malo rozšírenie únie o Rumunsko a Bulharsko ku ktorému došlo 1. januára 2007. Za rok sa k nám prisťahovalo dva a pol tisíca Rumunov a viac ako 500 Bulharov. Na Slovensko pricestovalo 1200 ľudí z Česka, okolo 700 ľudí sa prisťahovalo z Nemecka a 570 z Maďarska. Najmä vďaka prisťahovalectvu má Slovensko čoraz viac obyvateľov. K 31. decembru 2007 žilo na jeho území 5 400 998 osôb. Nepatrne viac nás bolo iba na konci roka 2000.

Čo sem cudzincov ťahá?

Medzi prisťahovanými prevládajú muži, ktorí prichádzajú kvôli práci. Pre prácu v automobilke Kia Motors Slovakia sa k nám presťahovalo aj 60 manažérov z Kórey. Najviac žien k nám prichádza z Ukrajiny. Dôvodom presťahovania ukrajinských žien na Slovensko je sobáš.

Treba spĺňať isté podmienky

Každý, kto sa chce na Slovensko presťahovať, musí osobne požiadať o povolenie na pobyt. Urobiť to môže na našom veľvyslanectve v domovskej krajine, alebo v určitých prípadoch aj na tunajšej cudzineckej polícii. Pri podaní žiadosti musí preukázať, že má zabezpečené ubytovanie, zdravotné poistenie i financie na prežitie.

haha

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

13.06.2008