Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8198 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18761

STV a Slováci v zahraničí


Pre udržiavanie identity Slovákov v zahraničí a ich kontaktu so Slovenskom a jeho kultúrou sú mimoriadne dôležité informačné toky a médiá. Vždy si to uvedomovali a vždy sa to odrážalo aj v prioritách ich spoločného Svetového združenia Slovákov v zahraničí.
Preto sa SZSZ angažovalo v záchrane krajanského vysielania Slovenského rozhlasu (Radio Slovakia International), preto zriadilo spravodajský portál Slováci vo svete (www.slovacivosvete.sk), preto uzatvorilo zmluvy o užšej spolupráci so Slovenským rozhlasom i Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, z rovnakého dôvodu pripravuje s Ministerstvom kultúry SR a Literárnym informačným centrom projekt, ktorý by mal do komunít v zahraničí dostať knižné novinky a z veľkej časti preto chce naopak knihy o Slovákoch v zahraničí, najmä pripravovanú sériu antológií o ich literatúre, dostať na slovenské školy.
Ak v tom výpočte chýbalo najsilnejšie verejnoprávne médium, Slovenská televízia, malo by sa to rýchlo zmeniť. V máji sa uskutočnili zásadné rokovania s vedením STV, opierajúce sa aj o závery minuloročnej Stálej konferencie „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí“ a uznesenie, ktoré k nim prijala vláda. Výsledkov je niekoľko. Tým najdôležitejším je, že STV pripravuje nekódované satelitné vysielanie, ktoré by sa malo začať realizovať od budúceho roka. Obsahom vysielania by mal byť rotujúci, pravdepodobne šesťhodinový blok programov, na základe požiadaviek SZSZ zvlášť vybraný podľa záujmov Slovákov v zahraničí, a to predovšetkým z pôvodnej tvorby. Vznikol by tak prakticky samostatný okruh, pracovne nazývaný STV 5. Kompletné satelitné vysielanie programov verejnoprávnej televízie je v súčasnosti kódované a keďže STV nakupuje vysielacie práva iba pre územie SR, nie je možné ju sledovať v zahraničí. Na príprave projektu sa významne podieľa tiež Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstvo zahraničných vecí SR, ako aj s Ministerstvo kultúry SR, ktoré by ho malo premietnuť aj do tento rok novo pripravovanej zmluvy STV so štátom.
Dôležitou súčasťou komplexného projektu je tiež príprava publicistického magazínu o Slovákoch žijúcich v zahraničí a série dokumentoch o významných osobnostiach slovenského sveta. Tieto programy by sa mali objaviť aj na Jednotke či Dvojke a zlepšiť tak informovanosť o o problematike aj na Slovensku. Znovu sa majú otvoriť aj rokovania o šírení oboch hlavných programov STV s operátormi káblových televíznych rozvodov, najmä v Maďarsku a v Česku, kde chce UPC osloviť „z druhej strany“ aj Slovensko-český klub.

Vladimír Skalský
(Autor je predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí)

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

21.05.2008