Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Vyhlásenie Výkonného výboru Svetového združenia Slovákov v zahraničí


KU KAUZE SLOVENSKÉHO DOMU V OBCI MLYNKY

 
    Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ktoré je reprezentatívnou organizáciou vyše dvoch miliónov Slovákov žijúcich v zahraničí a zastrešuje osemdesiatku najvýznamnejších slovenských organizácií a spolkov z 23 krajín na štyroch kontinentoch, so znepokojením sleduje vývin kauzy Slovenského domu v obci Mlynky v Maďarskej republike. Tým viac, že prostredníctvom svojich členských organizácií je SZSZ v tomto nežiadúcom konflikte taktiež zainteresované.

Výkonný výbor SZSZ rozhodne protestuje proti zopakovanému uzneseniu obecného zastupiteľského zboru, ktoré nekompromisne a podľa zistenia menšinového ombudsmana Maďarskej republiky protizákonne premiestňuje sídlo Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a v značnej miere obmedzuje používanie Slovenského domu miestnymi slovenskými organizáciami. V riešení stále viac prehlbujúceho sa sporu nepomohlo ani zaangažovanie prezidenta Maďarskej republiky, ani celého radu ďalších inštitúcií a organizácií z Maďarska i zo Slovenska. Výkonný výbor SZSZ v tejto súvislosti vysoko hodnotí zanietenosť a ponúknutú finančnú pomoc zo strany predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica a vyzýva vládu Maďarskej republiky, aby kauzu riešila konkrétnymi krokmi vytvorenia nového sídla Slovákov v Mlynkoch a pilíšskom regióne.

V Prahe dňa 16. mája 2008


Vladimír Skalský,
predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí
mobil 00420 732 519 619

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

20.05.2008