Koncert vokálnej skupiny CLOSE HARMONY FRIENDS

(Slovenská republika / Evanjelický kostol Pukanec)

05.07.2008

Pozývame Vás na koncert vokálnej skupiny CLOSE HARMONY FRIENDS ktorý sa uskutoční v Evanjelickom chráme Božom v Pukanci, 5. júla 2008 o 18:00 hod. Koncert je začlenený do programu 16. remeselníckych trhov v Pukanci.

Kontakt:
Evanielický cirkevný zbor Pukanec
jan.calovka@szm.sk