Slovensko chce byť medzi vyspelými ekonomikami


Úspešný makroekonomický vývoj slovenskej ekonomiky za posledné obdobie, ako aj pripravované zavedenie eura v roku 2009 vytvárajú predpoklad na prehodnotenie statusu Slovenska v Svetovej banke na krajinu s vyspelou ekonomikou . Ministerstvo financií SR by malo požiadať o zrealizovanie tejto zmeny do konca roka.

Pre Slovensko by to znamenalo preradenie zo skupiny rozvojových a transformujúcich sa krajín do skupiny krajín s vyspelou ekonomikou. Slovensko sa tak zmení z prijímateľa rozvojovej pomoci zo strany Svetovej banky na jej poskytovateľa. Predpokladom na takúto zmenu je pritom najmä dosiahnutie určitej výšky príjmu na obyvateľa, nečerpanie nových úverov či bezproblémový prístup krajiny na medzinárodné kapitálové trhy. Všetky tieto podmienky už Slovensko podľa rezortu financií plní. V prípade úspešného preradenia bude naša krajina zo strany SB uznaná za vyspelú krajinu, čo bude podľa rezortu financií pozitívnym signálom pre zahraničných investorov a svetové finančné trhy.

Z krajín strednej a východnej Európy už prešlo podobným procesom Slovinsko v roku 2004, Česko v roku 2005, Estónsko a Litva v roku 2006 a naposledy vlani Maďarsko. Svetová banka odhaduje, že ďalšími iniciátormi preradenia budú Slovensko a Poľsko, a to pravdepodobne v čase prechodu na euro.

ala

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

10.04.2008