Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Rudolf Dilong - Múza Tatier


7. apríla 1986 zomrel v americkom Pittsburghu známy básnik, románopisec a kazateľ Rudolf Dilong. Bol najvýznamnejším predstaviteľom tzv. katolíckej moderny. Narodil sa 1. augusta 1905 v Trstenej. Ako pätnásťročný vstúpil do rádu sv. Františka a po ukončení teologických štúdií v Žiline ho v júni 1929 vysvätili za kňaza. Pôsobil ako kazateľ a katechéta v Kremnici. V rokoch 1932 – 34 vyučoval katechizmus na trnavskej Kopánke. Od roku 1943 bol vojenským duchovným. V roku 1945 emigroval do západného Nemecka. Odtiaľ do Ríma a v roku 1948 do Argentíny. Tam pôsobil ako duchovný medzi našimi krajanmi. V roku 1965 odišiel do Pittsburghu v USA, kde žil až do svojej smrti medzi františkánmi. Umelecký záber Rudolfa Dilonga bol široký. Pred emigráciou sa venoval najmä básňam a románom. V exile písal aj aforizmy, epigramy, modlitby a cestopisné črty. Bol držiteľom rôznych ocenení. V roku 1936 získal literárnu cenu Tomáša Baťu a v roku 1938 Národnú cenu generála Milana Rastislava Štefánika. V roku 1975 mu Slovensko – americké kultúrne stredisko v New Yorku udelilo literárnu cenu Múza Tatier. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme venoval Rudolfovi Dilongovi pamätnú medailu Bene morenti laurea. No a v roku 1978 mu Svetový kongres Slovákov odovzdal medailu za zásluhy.


hasla


Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

07.04.2008