Posvätená pascha
Veľká noc zohráva dôležitú úlohu aj v živote Slovákov na Ukrajine, kde sa podľa neoficiálnych štatistík hlási k slovenskej národnosti takmer 17 tisíc krajanov. Ako nám prezradil predseda Matice Slovenskej na Zakarpatsku, Jozef Hajniš tešia sa najmä na Veľkonočnú nedeľu, kedy v kostole posväcujú paschu.
 

Ingrid Slaninková