Československé komorné duo Berešová & Burdych

(Česká republika / Arcibiskupský zámok Kroměříž)

28.06.2008

Koncert k 80. výročí narodenia českého skladatela Miloslava Ištvana

Kontakt:
Organisation Committee of the Festival Artistic Initiative
forfest@quick.cz