Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759

Štefan Jedlík - fyzik, ktorý predbehol Siemensa


Dnes je tomu 208 rokov čo sa narodil vynálezca a fyzik Štefan Jedlík. Patril medzi najväčších priekopníkov v oblasti elektrotechniky v devätnástom storočí v Európe. Narodil sa v Zemnom pri Komárne v chudobnej roľníckej rodine, ktorá sa tam prisťahovala z Liptova. Po skončení stredoškolského štúdia začal študovať teológiu v Trnave a súčasne sa zapísal na Peštianku univerzitu na matematiku a fyziku. Po skončení štúdia pôsobil ako profesor fyziky nielen na Kráľovskej akadémii v Bratislave, ale aj na univerzite v Budapešti. Už v roku 1828 zostrojil malý pohyblivý elektromagnet pre elektrické experimenty, čo je v podstate elektromotor. Jedlík svoj „motorček“ neuverejnil, a tak sa objavmi v tomto smere preslávil Faraday, ktorý publikoval svoje práce o 4 roky neskôr. A koncom päťdesiatych rokov stihol podobný osud aj jeho základný objav elektromagnetických rotácii, ktorý sa stal zárodkom elektrického dynama. Objav tohto princípu sa prisudzuje Wernerovi Siemensovi, ktorý si ho dal patentovať až roku 1866. Náš rodák obohatil vedu a techniku desiatkami vynálezov - niektoré pramene dokonca uvádzajú že ich bolo až 80 - ako je elektrické dynamo, elektrický rušeň, rúrový zberač bleskov, reťazové zapojenie a vybíjanie akumulátorov, prístroj na rezanie veľmi jemných optických mriežok, výroba sódovej vody a iné priekopnícke zlepšenia. Bol aj autorom učebnice fyziky. Pozoruhodný je jeho výrok: „Treba pretvoriť sily prírody tam, kde sa rodia. S veľkou silou a váhou treba napadnúť hmotu, aby sa rozpadla na svoje časti.“ Jedlík bol teda presvedčený, že atómy možno rozbíjať, hoci vtedy prevládal názor, že je nedeliteľný. Bol členom Uhorskej akadémie vied a mnohých zahraničných vedeckých spoločností. Štefan Jedlík zomrel ako deväťdesiatšesťročný 2. decembra 1895 v Rábe.
is

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

11.01.2008