Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726

Ekumenická duchovná rada


 V Slovenskom dome v Prahe sa 12. septembra konala Ekumenická duchovná rada Svetového združenia Slovákov v zahraničí, ktorá udržala kontinuitu napriek covidu.

 

V r. 2013 pri príležitosti 1150. výročia príchodu apoštolov Slovákov4, Slovanov, spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda na staré slovenské územie SZSZ založilo cyklus Ekumenickej duchovnej rady SZSZ (EDR SZSZ) , kňazov a sympatizantov Slovákov v slovenskom svete. Členovia EDR SZSZ sa stretli päťkrát (Selenča -Srbsko, Bratislava – Slovensko, Tót Komlóš – Maďarsko. V r. 2013 – 2017 Predsedom bol zvolený pán biskup SECAV v Srbsku Samuel Vrbovský, Nový Sad -Srbsko, členovia cirkví na Slovensku a v slovenskom zahraničí (viď v prílohe Programu). Po nepredvídaných prekážkach po r. 2018 sa SZSZ opäť rozhodlo v spolupráci s Úradom Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) pokračovať v VI. EDR SZSZ Je to projekt SZSZ, kde sú sústredení ekumenicky duchovní z katolíckych, protestanských  dominácií. Hosťami boli predstavitelia katolíckych a evanjelických a.v. dominácií najmä v Bratislave  Chceme pri tejto príležitosti všetkým auroritám kresťanských denominácií na Slovensku i v slovenskom svete úprimne v mene SZSZ za ich nezištnú ochotu, služby Bohu a národu  poďakovať. Sapienti sat!

 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Ján Hubený : 14.09.2020