Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8191 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2492 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3702 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1600 9%
Počet hlasujúcich: 18745

Ocenenie pre Naďu Vokušovú


Predsedníčka Slovensko-českého klubu a Grémia Slovenského domu v Prahe, šéfredaktorka Slovenských dotykov, dostala z rúk predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimíra Skalského Cenu M. R. Štefánika -symbolicky v Sále M. R. Štefánika i s bustou tohto velikána. Všetko sa to konalo s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Odovzdanie ceny sa konalo v Slovenskom dome v Prahe 14. 12. 2021 počas koncoročného slávnostného stretnutia, organizovaného spolu s Obcou Slovákov v ČR.

Cena Milana Rastislava Štefánika je udeľovaná výnimočným osobnostiam. V rokoch 2017-2021  to bolo postupne – prezidentom Ivanovi Gašparovičovi a Milošovi Zemanovi za ich zásluhy o vznik Slovenského domu v Prahe, Jánovi Holému, bývalému generálnemu tajomníkovi Slovenskej ligy v Amerike, vydavateľovi Slováka v Amerike a podpredsedovi Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Petrovi Liptákovi, bývalému predsedovi Obce Slovákov v ČR a generálnemu tajomníkovi SZSZ a napokon Igorovi Furdíkovi, bývalému predsedovi ÚSŽZ.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

(lw) : 15.12.2021