Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8183 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2736 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2479 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3673 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1592 9%
Počet hlasujúcich: 18663

Rozkvitnutá Limborka

(Česká republika / Divadlo „U Hasičů“, Římská 45, P-2, začiatok podujatia o 18. hodine)

01.12.2007

Slovenské združenie Limbora, Slovenský inštitút, Klub slovenskej kultúry, Etnica a spolok Detvan Vás srdečne pozývajú na slávnostný koncert organizovaný pri príležitosti 15. výročia založenia slovenského detského folklórneho súboru L i m b o r k a.

Účinkujú: Limborka, Limbora a hostia

Kontakt:
Slovenské združenie Limbora
Limbora@gmail.com