Rozkvitnutá Limborka

(Česká republika / Divadlo „U Hasičů“, Římská 45, P-2, začiatok podujatia o 18. hodine)

01.12.2007

Slovenské združenie Limbora, Slovenský inštitút, Klub slovenskej kultúry, Etnica a spolok Detvan Vás srdečne pozývajú na slávnostný koncert organizovaný pri príležitosti 15. výročia založenia slovenského detského folklórneho súboru L i m b o r k a.

Účinkujú: Limborka, Limbora a hostia

Kontakt:
Slovenské združenie Limbora
Limbora@gmail.com