Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8190 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2759 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2491 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3699 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1599 9%
Počet hlasujúcich: 18738

Členovia Svetového združenia Slovákov v zahraničí


 Argentína / Argentina
Slovenský kultúrny spolok
 
Austrália / Australia
Austrálsko-slovenské informačné centrum
Slovenský klub v Južnej Austrálii
 
Belgicko / Belgium
Slovenský krajanský spolok v Belgicku
 
Česká republika / Czech Republic
Analytické centrum Slovákov v ČR
Česko-slovenský inštitút
ČeskoSlovenská scéna
Folklórne združenie Púčik
Jánošíkov dukát, z.s.
Klub Slovenských dotykov v Brne
Klub Slovenských dotykov v Českých Budějoviciach
Obec Slovákov v ČR
Obec Slovákov v Karlových Varoch
Obec Slovákov v Karvinej
Obec Slovákov v Kladne
Obec Slovákov v Kopřivnici
Obec Slovákov v Kroměříži
Obec Slovákov v Plzni
Obec Slovákov v Sokolove
Obec Slovákov v Stříbre
Obec Slovákov v Tábore
Obec Slovákov v Tepliciach
Obec Slovákov v Třinci
Obec Slovákov v Ústí nad Labem
Obec Slovákov v Ostrave
Slovak World Network
Slovenská výchovno-vzdelávacia spoločnosť Pro Futuro
Slovenské združenie Limbora
Slovensko-český klub
Slovensko-český klub v Ostrave
Slovenský literárny klub v ČR
Spoločnosť generála M. R. Štefánika
Spoločnosť Michala Bosáka
Spoločnosť MUDr. Ivana Hálka
Združenie Slovákov v Prahe
 
Francúzsko / France
Hlasový súbor Dolina
Spolok francúzsko-slovenského priateľstva
 
Chorvátsko / Croatia
Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Chorvátsku
Zväz Slovákov v Chorvátsku
 
Kanada / Canada
Múzeum slovensko-kanadského kultúrneho dedičstva
Kanadská slovenská liga
Kanadská slovenská národná rada
 
Maďarsko / Hungary
Celoštátna slovenská samospráva
Čabianska organizácia Slovákov
Folklórna verejná nadácia v Sarvaši
Folklórny spolok Zelený veniec v Ečeri
Kultúrny spolok pre Mlynky
Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Budapešti
Spolok segedínskych Slovákov
Združenie bakoňských Slovákov
Zväz Slovákov v Maďarsku
 
Malta / Malta
Spolok Čechov a Slovákov na Malte
 
Nórsko / Norway
Nórsko-slovenský spolok
Spoločnosť priateľov Slovenska
 
Poľsko / Poland
Spolok Slovákov v Poľsku
 
Rumunsko / Romania
Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku
Evanjelický Luteránsky slovenský seniorát v Rumunsku
Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku
Spoločnosť pre edukáciu v Nadlaku
 
Slovenská republika / Slovak Republic
Asoc. pre šírenie slov. kultúry v nemecky hovor. krajinách
Krajanský inštitút / Kalab
Slovak & Czech World Network
Spolok Slovákov z Bulharska
Spolok Slovákov z Juhoslávie
Únia slovenských spisovateľov a umelcov žijúcich v zahraničí
 
Srbsko / Serbia
Asociácia slovenských novinárov
Asociácia slovenských pedagógov
Divadlo VHV Báčsky Petrovec
Kultúrno-osvetový spolok "Jednota" Hložany
Kultúrno-osvetový spolok "Mladosť"
Kultúrno-umelecký spolok "Jánošík"
Kultúrno-umelecký spolok "Sládkovič"
Kultúrno-umelecký spolok "Slovenská sporiteľňa"
Kultúrno-umelecký spolok "Štefánik"
Kultúrno-umelecký spolok "Zvolen"
Matica slovenská v Srbsku
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ludu
Slovenské vojvodinské kulturno-umelecké folklórne stredisko "Krajan-Vojvodina"
Slovenské vydavateľské centrum v Srbsku
Slovenský kulturno-Osvetový spolok "Šafárik"
Ustanovizeň pre kultúru, vzdelávanie informovanie, kulturno-informačné stredisko "Kysáč"
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec
 
Španielsko / Spain
Asociácia slovenský dom - KOLIBA
 
Švédsko / Sweden
Švédsko-česko-slovenský spolok
Švédsko-slovenská kultúrna spoločnosť
Švédsko-slovenský spolok
 
Taliansko / Italy
Občianske združenie Allegra
Združenie krajanov priateľov Slovenska
 
Ukrajina / Ukraine
Matica slovenská na Zakarpatsku
Slovenská spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku
Spolok slovenskej inteligencie v Zakarpatsku
Užhorodský Spolok Slovákov
Zakarpatský oblastný osvetovo-kultúrny spolok slovenských žien Dôvera
 
USA
Slovak League of America (SLA) / Slovenská liga v Amerike
Assembly 18 of SLA.
Assembly 216 of SLA. NJ
Assembly 1 of SLA. NJ
Česká a slovenská asociácia v USA
Číslo 235 FCSLA
Spolok Slováka v Amerike
Slovak Heritage Society of Northeastern Pensylvania
Slovak Heritage & Folklore Society International
Slovak-American Cultural Center New York
Slovak-American Cultural Center Pelham
Slovak Genealogy Research Center
Slovak Catholic Sokol
Slovak American Center
Slovensko Dnes / Slovakia Today
The Slovak Garden
 
Veľká Británia / United Kingdom
Slovenský kruh vo Veľkej Británii
 
Plus individuálni členovia

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

27.11.2020