Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8198 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18761

Menšiny v ČR a covid-19


                 Autor týchto riadkov sa ako člen českej Rady vlády pre národnostné menšiny obrátil 12. októbra listom na predsedu vlády Andreja Babiša, ministra kultúry Lubomíra Zaorálka a zmocnenkyňu vlády pre ľudské práva a z tohoto titutlu aj podpredsedníčku Rady vlády pre národnostné menšiny Helenu Válkovú s niekoľkými podnetmi, bytostne sa týkajúcimi spôsobu, akým sa majú organizácie národnostných menšín vyrovnať so súčasnou situáciou, spôsobenou  pandémiou covid-19 a vládnymi opatreniami proti nej.

                Obsahom bolo niekoľko dôležitých problémov. V prvej rovine list veľmi ocenil, že obmedzenia v oblasti kultúry sú sprevádzané podporou pre umelcou a kultúrne inštitúcie, upozorňoval však, aby sa na ro zdiel od minulosti nezabudlo ani na neprofesionálnu kultúru či kultúru národnostných menśín. Druhá rovina sa týkala možnosti prolongovanie dotačných zmlúv aspoň do konca marca, ideálne do konca júna 2020. List upozornil na to, že niektoré inštitúcie na Slovensku, napríklad Fond na podporu kultúry národnotných menšín, už podobnú prolongáciu realizovali. Treťou rovinou bola otázka zmarených, teda márne vynaložených nákladov, ktoré prijímatelia grantov vynaložili napriek tomu, že konkrétne podujatia sa následne kvôli protiepidemickým opatreniam nemohli uskutočniť.

                Na list odpovedal na základe poverenia premiéra Andreja Babiša za všetkých troch adresátov minister kultúry ČR Lubomír Zaorálek. Zdôraznil, že si je plne vedomý závažnosti súčasnej situácie. Výsledkom spoločného hľadania východísk napokon je, že na podporu v rámci programu Covid-kultúra 2 Ministerstva priemyslu a obchodu ČR. dosiahli aj subjekty, najmä „kamenné inštitúcie“ typu Slovenského domu v Prahe, pohybujúce sa z väčšej časti v oblasti neprefesionálnej či menšinovej kultúry, a to pokiaľ ide o zmarenú časť svojej vedľajšej činnosti.  To všetko napriek tomu, že základné nasmerovanie programu je predovšetkým k podnikateľským subjektom v oblasti kultúry a teda ku kultúre profesionálnej.

                Menej pozitívna správa sa týka prolongácie dotačných zmlúv, keďže minister kultúry ČR Lubomír Zaorálek konštatuje, že „dotácie Ministerstva kultúry ČR sú bohužiaľ v inom zákonnom režime, než je stanovený pre slovenské fondy na podporu umenia či pre Štátny fond kultúry ČR“.

                Na druhej strane, minister zdôraznil prísľub, že na aktivity, ktoré neboli realizované z dôvodu pandémie covid-19, sa bude nahliadať ako na realizovanú verejnú kultúrnu službu, čo vo svojom konečnom dôsledku znamená, že vśetky prípadné zmarené náklady možno z dotácie hradiť.

                Summa summarum to všetko znamená, že pohľad aj cieľ štátu i realizátorov kultúry je rovnaký. Ide o to, aby dôsledky pandémie nedopadli likvidačne na subjekty, ktoré nie vlastnou vinou nemohli realizovať svoje aktivity, a to ani v oblasti neprofesionálnej kultúry a osobitne národnostných menšín. Dúfajme, že tak dopadnú aj konkrétne rozhodnutia štátnych orgánov. A že sa vśetci uvidíme v lepších časoch...

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský (Autor je predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, riaditeľom Slovenského domu v Prahe a členom Rady vlády ČR pre národnostné menšiny) : 19.11.2020