Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8198 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18761

Za Jánom Holým


 S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 98 rokov opustil Ján A. Holý, jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej Ameriky a slovenského sveta, bývalý generálny tajomník Slovenskej ligy v Amerike, vydavateľ a šéfredaktor novín Slovák v Amerike, podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Zomrel v spánku 24. júla skoro ráno v kruhu rodiny, doma v New Jersey. Pohreb sa uskutoční v sobotu 1. augusta v Kostole sv. Jána Nepomuckého, East 66th and First Avenue v New Yorku.
Narodil sa 8.1februára 1922 v Novej Bani. Na Slovensku pracoval ako redaktor vysokoškolského časopisu Borba a v rokoch 1945-1947 v Spravodajskej agentúre Slovenska. V októbri 1947 ho uväznili, po prepustení v januári 1948 sa rozhodol emigrovať. Už v nemeckom utečeneckom tábore v Ludwigsburgu sa stal redaktorom časopisu Slobodné Slovensko.
Novinárskej práci, redigovaniu novín a časopisov sa venoval aj po príchode do Ameriky v roku 1949. V rokoch 1950-1954 pracoval ako výpomocný redaktor novín Katolícky Sokol, v rokoch 1952-1954 v redakcii Dobrého pastiera. Potom inicioval založenie politickej revue Rozhľady (1956-1959), ktoré aj redigoval. Stovky článkov publikoval v ďalších americko-slovenských novinách, kalendároch a zborníkoch.
Od roku 1989 bol šéfredaktorom a vydavateľom mesačníka Slovák v Amerike. Svojou novinárskou prácou, ktorú v zahraničí nepretržite vykonával šesť desaťročí, sa radí k nestorom slovenskej exilovej žurnalistiky. Redakčne a spoluatorsky sa podieľal na monografickej publikácii o amerických Slovákoch The Slovaks in America (1977) a je spoluautorom knižky Slovenská Amerika – Slovak America, ktorá vyšla na Slovensku (1999).
Viac ako polstoročie sa Ján Holý venoval organizačnej, národno-kultúrnej a politickej práci. Bol spoluzakladateľom Slovenského sociálneho výboru, ktorý získaval finančnú podporu pre utečencov. Ďalej bol činný v Slovenskom demokratickom bloku a Slovenskom študijnom stredisku, pracoval v predsedníctve americkej pobočky Slovenskej národnej rady v zahraničí a viedol miestny organizačný výbor v New Yorku pri zakladaní Svetového kongresu Slovákov.
V rokoch 1975-2002 bol J. Holý generálnym tajomníkom Slovenskej ligy v Amerike, odvtedy bol čestný generálnym tajomníkom. Už v roku 2002 stál pri zakladaní Svetového združenia Slovákov v zahraničí, od roku 2006 do roku 2016 bol jeho podpredsedom. Slovenská republika si uctila jeho prácu udelením niekoľkých vysokých vyznamenaní, získal aj Cenu M. R. Štefánika Svetového združenia Slovákov v zahraničí.
Veľmi som si vážil jeho rady a priateľstvo. Česť jeho pamiatke!

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský, predseda SZSZ : 28.07.2020