Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Pamätný deň zahraničných Slovákov


                 Zástupcovia krajanských organizácií, predstavitelia štátnych orgánov a inštitúcií Slovenskej republiky a hostia si ako každoročne pripomenuli 5. júla pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke Pamätný deň zahraničných Slovákov. Od roku 1994 sa tento deň, ktorý je súčasne štátnym sviatkom svätých Cyrila a Metoda je z rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásený tiež za deň vďaky generáciám zahraničných Slovákov. Napriek obavám, či kvôli dozvukom pandémie nového koronavírusu nebude účasť na slávnosti výrazne nižšia, opak bol napokon skutočnosťou.

Na podujatie pricestovali Slováci z Českej republiky, Kanady, Maďarska, Rakúska, Srbska a Ukrajiny, ku ktorým sa pridružili, samozrejme, aj účastníci zo Slovenska. Účastníkov podujatia, tradične moderovaného Ľudom Pomichalom, privítal Peter Prochácka, v tej chvíli úradujúci predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

                Dôležité myšlienky zazneli v rôznorodých prejavoch a príhovoroch Petra Prochácku, povereného riadením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Milana Vetráka,  predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Vladimíra Skalského, predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí, ako aj Clauda Baláža, správcu Nadácie národného pamätníka slovenského vysťahovalectva. Vvypočuli si ich aj hostia podujatia z vládnych a rezortných inštitúcií, okrem iného Vladimír Dolinay, štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Michal Kottman, generálny riaditeľ sekcie ministra Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, či Lýdia Ovečková, prvá vicestarostka mestskej časti Petržalka.

                K významným hosťom z radov krajanov už tradične patrili Anton Paulik, parlamentný hovorca Slovákov v maďarskom Národnom zhromaždení, prakticky slovenský poslanec maďarského parlamentu, Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Marta Demjénová, predsedníčka Združenia pilíšskych Slovákov z obce Mlynky, predstavitelia slovenských samospráv Budapešti a dvoch obvodov hlavného mesta Maďarska, ako aj pilíšskej obce Senváclav, ako aj Valéria Balanko, významná krajanská aktivistka z Ukrajiny, či popredný slovenský folklorista z Českej republiky, dramaturg Krajanskej nedele na Detve Vlastimil Fabišik a slovenský spevák z Rakuska, Jozef Ivaška.  

S kultúrnym programom vystúpili slovenskí umelci zo Srbska - Katarína Mosnáková Bagľašová, Ivan Slávik a Ondrej Druga.  Oficiálni hostia poctili pamiatku krajanov položením vencov a kytíc kvetov k 4,5-tonovému monolitu z tardošského mramoru, daru Slovákov z Maďarska. Ešte predtým moderátor pripomienkového podujatia sa v mene všetkých prítomných obrátil s ďakovnou rečou na Jána Varša, ktorý stál na čele Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí od 1. októbra 2015. Jánovi Varšovi patrili aj posledné slová, obsahom ktorých bol aj prísľub zúčastňovať sa na tomto podujatí, i v pozícii dôchodcu, každoročne.

                Teda doviedenia o rok!

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

(vr) : 05.07.2020