Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725

Spoločné vyhlásenie k režimu na česko-slovenskej hranici


 Ako predstavitelia Slovákov v zahraničí, špeciálne v Českej republike, po konzultáciách s ďalšími aktívnymi zložkami občianskej spoločnosti, vrátane cirkví, sa obraciame na štátne orgány Slovenskej republiky a Českej republiky s týmto spoločným vyhlásením:

Sme presvedčení, že dozrel čas na premyslené a opatrné, ale výrazné postupné uvoľňovanie režimu na vzájomných hraniciach. Samozrejme, plne chápeme vážnosť pandémie nového koronavírusu, spôsobujúceho ochorenie covid-19 a obom vládam i celým národom blahoželáme k úspešnému boju proti tejto bezprecedentnej hrozbe. Oba štáty patria medzi najúspešnejšie v Európe, Slovensko má dokonca úplne najlepšie výsledky na kontinente, situácia v oboch krajinách je však porovnateľná. Obyvatelia oboch krajín tak pre seba navzájom nepredstavujú hrozbu.

Chceme upozorniť na mimoriadnu previazanosť oboch štátov a ich občanov. V Česku žije veľká slovenská menšina, na Slovensku česká, existujú desaťtisíce dvojakých občanov, ďalšie desaťtisíce občanov jednej krajiny žijú a pracujú alebo študujú v druhej, realitou je obrovské množstvo zmiešaných manželstiev a párov.  V prípade cestovania medzi Českom a Slovenskom tak nejde zďaleka len o umožnenie dovoleniek v druhej z krajín, čo by mohlo pomôcť naštartovaniu ekonomiky v tomto dôležitom segmente, či o pendlerov, dochádzajúcich za prácou. Ide o naozaj mnohostranné pradivo vzťahov, rodinných, hlboko osobných, o ekonomickú, akademickú i vedeckú spoluprácu, o dochádzanie do nemocnice, napokon aj o hranice vedúce stredom dedín.

Ako ukazujú vyjadrenia epidemiológov, väčšina odborníkov je za naštartovanie otvárania hraníc v tom zmysle, aby ich priechod bol pre jednotlivého občana dosiahnuteľný, napríklad s negatívnym testom. Absolútna väčšina z nich uvádza ako prioritu otvorenie hraníc Slovenska s Českom. Nasleduje Rakúsko a s určitým odstupom ďalšie okolité či blízke krajiny.

            Tu je na mieste apelovať na oba naše štáty, aby hľadali cesty – a ony existujú – ako pri dodržaní dostatočných zdravotno-bezpečnostných opatrení zohľadňovať aj tieto otázky, ktoré sú mimoriadne citlivé ľudsky, ekonomicky, právne i zahraničnopoliticky. Minimálnym krokom by podľa nás malo byť, aby variantnou možnosťou ku karanténe bol pri prechode hraníc aktuálny negatívny test na covid-19. Napokon, je to zvlášť aktuálne v situácii, keď Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR musí rozposielať výzvu, aby občania SR v zahraničí zvážili svoju cestu na Slovensko kvôli naplneným kapacitám štátnej karantény. Za optimálny krok v strednodobom horizonte považujeme rokovať o spoločnom zdravotnom priestore, čím by kontroly medzi oboma štátmi neboli potrebné, rovnako ako sa dnes nerobia pri prechode cez hranice okresov a krajov. Stav v oboch krajinách je na to dostatočne dobrý, jeho perspektíva pozitívna.

 

V Prahe dňa 5. 5. 2020

 

Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, riaditeľ Slovenského domu v Prahe, člen Rady vlády ČR pre národnostné menšiny

Naďa Vokušová, predsedníčka Slovensko-českého klubu a šéfredaktorka časopisu Slovenské dotyky

Andrej Dan Bárdoš, predseda Obce Slovákov v ČR

Jaromír Slušný, predseda Združenia Slovákov v Prahe a šéfredaktor časopisu Korene

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

05.05.2020