Ladislav Mňačko 100


 V roku 2020 sme zaznamenali mimoriadne významné výročie – 100 rokov od narodenia bytostne česko-slovenskej osobnosti, vynikajúceho spisovateľa, večného rebela, Ladislava Mňačka. Slovensko-český klub, ZS Praha a Slovak World Network Žilina sa rozhodli s podporou z verejných zdrojov Ministerstva kultúry Českej republiky a Fondu na podporu umenia usporiadať konferenciu s názvom Ladislav Mňačko 100 – česko-slovenský plavec proti prúdu, z ktorej vyšiel i zborník..

 Osobnosť sme si celkovo pripomenuli formou dvoch umeleckých večerov a odbornej konferencie. Hlavným garantom projektu bol prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., jeho pendantom za českú stranu doc. PhDr. Petr Žantovský, PhD. Konferenciu viedli Jozef Leikert a autor tohto textu ako koordinátor projektu, panelistami boli okrem nich Alexej Mikulášek, Irena Žantovská, Petr Žantovský a Miroslava Polláková.

 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

(lw) : 19.12.2019