Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725

Čo poradiť českej vláde...


Vláda ČR menovala 9. decembra 2019 autora týchto riadkov členom Rady vlády pre národnostné menšiny. Na návrh premiéra a predsedu rady Andreja Babiša a zmocnenkyne vlády pre ľudské práva, podpredsedníčky rady Heleny Válkovej, sa tak vraciam do tohto poradného orgánu kabinetu, v ktorom som už v minulosti bol členom a ako dosiaľ jediný zástupca slovenskej menšiny i podpredsedom.

Aká je vlastne situácia v oblasti národnstných menšín v Česku vôbec, tej slovenskej zvlášť. Čo by mali byť ciele pre najbližšie obdobie? Zatiaľ čo počet uznaných národnostných menšín stúpol z dvanástich na štrnásť a pochopiteľne ani inflácia nebola nulová, objem finančnej podpory zo strany ministerstva kultúry v čase ekonomickej krízy poklesol a po nej sa už nikdy na pôvodnú úroveň nevrátil. Treba sa teda rozhodne postaviť za zámer ministra kultúry Lubomíra Zaorálka zvýšiť podporu živej kultúry a pripomenúť, aby sa v tomto kontexte nezabudlo na živú kultúru národnostných menśín, rovnako ako podporu ich médií.

Rovnako treba zdôrazniť zákonné povinnosti médií verejnej služby. V prípade Českého rozhlasu strážiť, aby jeho vysielanie pre jednotlivé národnostné menšiny, vrátane slovenskej, malo vytvorené vhodné podmienky. V prípade Českej televízie konečne vznik takýchto vysielaní presadiť.

V prípade slovenskej menšiny je vypuklým problémom aj neexistencia školstva, posledná slovenská základná škola zanikla v Karvinej pre nedostatočný počet žiakov v roku 2000. Vieme však, že prinajmenšom o materské školy by dnes záujem bol, ich podpora je pritom garantovaná aj školským zákonom či Európskou chartou regionálnych či menšinových jazykov. Chce to však prísť s konkrétnymi projektami a tému dostatočne propagovať.


Už tento krátky výpočet ukazuje, že českej vláde veru je čo v tejto oblasti poradiť. Treba zvýšiť aj prestíž Rady vlády pre národnostné menšiny, aby jej rady kabinet aj chcel vypočuť. To, že jej dnes predsedá premiér osobne, je v tomto smere dobrým znamením...

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský : 04.01.2020