Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759
Obohacujú krajinu v ktorej žijú
Národnostné menšiny obohacujú  kultúru krajín  v ktorých žijú, ako aj krajinu svojho pôvodu. Zhodli sa na tom účastníci konferencie Visegrad - Terra Interculturalis, ktorá sa od 26. do 28. októbra uskutočnila  na zámku v Budmericiach, neďaleko Bratislavy. Organizátorom podujatia, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia slovenských menším z Čiech, Poľska, ale aj Maďarska, bol Slovensko-český klub z Prahy. Prítomní upozornili na skutočnosť, že za hranicami svojej vlasti žije tretina maďarského i slovenského národa, štvrtina poľského a šestina českého národa. Na konferencii sa zúčastnil aj  veľvyslanec SR v Česku  Ladislav Ballek. Na otázku, aký je jeho pohľad  na spolunažívanie menšín v rámci Višegrádu, odpovedal.
 

Ingrid Slaninková