Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726

Visegrad – Terra Interculturalis


    Organizačný výbor medzinárodnej konferencie Visegrad – Terra Interculturalis vydal v pondelok 29. októbra na záver rokovania, ktoré prebiehalo od piatku 26. októbra na zámku v Budmericiach, vyhlásenie. Tlači ho poskytol koordinátor projektu Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a súčasne predstaviteľ Slovensko-českého klubu so sídlom v Prahe. Práve tento klub spolu s partnermi z ostatných krajín a s podporou Medzinárodného visegrádskeho fondu celý projekt, venovaný vzájomným národnostným menšinám v krajinách V4 a na Ukrajine, realizuje.
    Na čele organizačného výboru stojí veľvyslanec SR v ČR Ladislav Ballek, na konferencii sa zúčastnili aj veľvyslanec Maďarskej republiky na Slovensku Antal Heizer, Chargé d’affaires poľského veľvyslanectva v Bratislave Bogdan Wrzochalski, zaznel príhovor podpredsedu vlády Dušana Čaploviča a na diskusii sa zúčastnilo množstvo predstaviteľov menšín vrátane poslankyne za Stranu maďarskej koalície Ágnes Biró, predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimíra Skalského, predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Jána Fuzika, predsedu Asociácie národnostných menšín v Českej republike Petra Liptáka, predsedu Csemadoku Bélu Hrubika či predsedníčky Slovensko-českého klubu Nade Vokušovej. Riaditeľ Literárneho informačného centra v Bratislave Alexander Halvoník predstavil aj novú literárnu antológiu krajín V4.
    Účastníci sa zhodli na tom, že národnostné menšiny predstavujú obohatenie kultúry krajín, v ktorých žijú, ako aj krajín svojho pôvodu. Upozornili na skutočnosť, že za hranicami svojej vlasti žije tretina maďarského i slovenského národa, štvrtina poľského a šestina českého. Vyjadrili prevažne dobré skúsenosti s aplikáciou medzinárodných noriem ako Rámcový dohovor Rady Európy o ochrane práv národnostných menšín či Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov, súčasne však kritizovali, že grantový systém Európskej únie je nastavený tak, že dostatočne nepodporuje aktivity vnútorných a vonkajších národnostných menšín, drobnú prácu ich združení, namiesto toho sa sústreďuje na malý počet veľkých projektov, organizovaných často samoúčelne agentúrami, vytvorenými iba s cieľom čerpania týchto prostriedkov. Konferencia podporila úsilie organizácie Európania vo svete (Europeans Throughout the Europe – ETTW) dosiahnuť vytvorenie samostatnej politiky EÚ voči príbuzenským menšinám v iných krajinách EÚ či v tretích krajinách, teda inde vo svete, a to vrátane vytvorenia nového grantového programu. Na úrovni jednotlivých krajín účastníci konferencie odporúčajú posilniť možnosť menšín podieľať sa v súlade s obsahom Rámcového dohovoru o ochrane práv národnostných menšín na riešení otázok, ktoré sa ich týkajú. Odporúčajú tiež zvážiť možnosť pomáhať nielen finančne, ale aj metodicky národnostným menšinám prostredníctvom inštitúcií, ako sú štátom zriadené menšinové agentúry a osvetové centrá.
Vladimír Skalský

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

29.10.2007